©Navident 2019

Pravila privatnosti

Kolačići

Mobilna protetika

Nedostatak većega broja zuba, ako je njihov raspored nepovoljan za izradbu fiksnoga mosta, može se nadoknaditi kombiniranim radom. Preostali prirodni zubi pripreme se za modificirani fiksni rad, krunicu ili most, na koji se s pomoću veza hvata djelomična proteza. Djelomična je proteza gracilna, mala, čvrsta i ugodna za nošenje, a budući da su veze skrivene, nigdje se ne vidi prijelaz između prirodnih zuba i proteze.

Boju keramike određujemo vrlo precizno služeći se ključevima boja. Naše želje
prenosimo zubnomu tehničaru, koji peče keramiku teknikom slojevanja kako bi se
dobio savršeno prirodan izgled keramičkoga zuba.